Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Skelbimas

Vadovaujantis  LR Teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame:
1. Parengtas  0,5004 ha dydžio žemės sklypo detalusis planas didelio gabarito atliekų priėmimo aikštelei įrengti valstybinėje žemėje, prie Darbininkų g. 17, Jonavoje.
2. Planavimo tikslas: naujo sklypo suformavimas valstybinėje žemėje (apie 0,50 ha) didelio gabarito atliekų priėmimo aikštelei įrengti, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio ir teritorijos tvarkymo, naudojimo režimo nustatymas.
3. Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, faks. (8 349) 50012, el. paštas: savivaldybe@jonava.lt,  int. adresas:  www.jonava.lt.
4. Projekto rengėjas: UAB "Vandens projektai", adresas: Žirmūnų g. 139A, Vilnius tel. 85-2728334 8-614-55016. Projekto vadovas ir architektas Mindaugas Jamantas.
5. Su projektu  galima  susipažinti ir planavimo  pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti UAB "Vandens projektai", adresu: Žirmūnų g. 139A, Vilniuje, el. paštas info@vandensprojektai.lt nuo 2010 m. kovo 9 dienos. Projekto vieša ekspozicija vyks Jonavos savivaldybės patalpose nuo 2010 m. kovo 19 d. iki 2010 m. balandžio 9 d. antrojo aukšto skelbimų lentoje. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2010 m. balandžio 9 d. 10 val. Jonavos savivaldybės (Žeimių g. 13) antrojo aukšto posėdžių salėje.
6. Nekilnojamo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę šalia planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamoje teritorijoje.