Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2021-12-01 nuotolinis posėdis

2021 m. geruodžio mėn. 1 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kurmagalos senovės gyvenvietės (u. k. 46786), Jonavos r. sav., Kulvos sen., Kurmagalos k., apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į archeologinių tyrimų duomenis, suteikti apsaugą Kurmagalos senovės gyvenvietei, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Ruklos piliakalnio (17158), Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-02 raštu Nr. (9.52E)2-792 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zonos.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą sumažinant (sumažinant šiaurės kryptimi, sutapatinant su kadastriniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (vakarų, pietų ir rytų kryptimis), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.

Keižonių kapinyno (5895), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Keižonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona

Aktu siūloma: apibrėžti kapinyno teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurės ir rytų kryptimi apibrėžti gretimų kadastriniais ir preliminariais matuotų žemės sklypų ribomis, vakarų kryptimi iki miško keliuko, rytų kryptimi atsižvelgiant į reljefo ypatumus), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apibrėžti fizinės apsaugos pozonį (pietryčių kryptimi), neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos info.