Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Kultūros paveldo departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2021 m. rugsėjo mėn. 22 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

  1. Padaigų pilkapyno (17159), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vareikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą sumažinant (sumažinant vakarinėje ir šiaurės vakarinėje dalyse, padidinant šiaurės rytų, rytų ir pietų kryptimis), vietoje vizualinės apsaugos pozonio, šiaurės ir pietų kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.  

  1. Padaigų pilkapyno II (17160), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vareikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotas nepakistų, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, šiaurės rytų ir pietvakarių kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  1. Vanagiškio pilkapyno, vad. Kapušila (2008), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vanagiškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Vanagiškio pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: atsižvelgiant į pilkapių paplitimą ir reljefą, apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (padidinant vakarų ir pietvakarių kryptimis, vietoje vizualinės apsaugos pozonio, rytų ir pietryčių kryptimis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilus juosiančias duobes ar griovius, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  1. Vanagiškio kapinynas (5898), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vanagiškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kkapinynas registruotas Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: apibrėžti kapinyno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (pietvakarių kryptimi, sutapatinant su gretimo kadastriniais matavimais matuoto žemės sklypo riba), patikslinti vertingąsias savybes (papildant aprašymais, fotofiksacija).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.