Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla skelbia patalpų nuomos konkursą

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla skelbia patalpų nuomos konkursą

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla skelbia 99,43 kv. m bendro ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Vasario 16-osios g. 31, Jonava, nuomos konkursą.

Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – švietimo, ugdymo, administravimo, biuro paslaugų vykdymui. Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 160,00 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirą priedą prie sudarytos nuomos sutarties. Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo 2021 m. gruodžio 27 d. su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkurso dalyviai Jonavos „Neries“ pagrindinei mokyklai, esančiai Kauno g. 59, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 25 d. 12.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Laimutis Kolesnikas, tel. 8 686 38962, el. p. laimiskol@gmail.com.

Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 160,00 Eur. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos sąskaitą Nr. LT934010043900060054.

Konkursas įvyks 2021 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos pastate, Kauno g. 59, Jonavoje, 206 kabinete, o jei šalyje bus paskelbtas karantinas – nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu per „Google Meet“ platformą.

Išsamios nuomos konkurso sąlygos