Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Įsigaliojo LR Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymas

 Priimtu įstatymu:

 1. 1. Diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:
 • Vaikams iki 6 m. skiriant 5,2 (218,40 Eur)bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
 • vaikams nuo 6 iki 12 metų – 6 BSI (252 Eur) išmoka per mėnesį;
 • vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams, neatsižvelgiant į jų amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja – 6,5 BSI (273 Eur) išmoka per mėnesį.

Tais atvejais, kai vaikas (asmuo), besimokantis pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, mokslo metais vaikui:

 • iki 6 metų skiriama ir mokama 2,6 BSI dydžio (109,2 Eur) išmoka;
 • nuo 6 iki 12 metų – 3 BSI dydžio (126 Eur) išmoka;
 • nuo 12 iki 18 metų arba iki nepilnametis pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką, vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja – 3,25 BSI dydžio (136,5 Eur) išmoka per mėnesį

Globos (rūpybos) išmokos dydis automatiškai keisis vaikui sukakus tam tikrą amžių, nuo kurio keičiasi išmokos dydis, nes pagal Įstatymo 9 straipsnio 7 dalį globos (rūpybos) išmokos mokėjimas vaikams tęsiamas be atskiro asmens prašymo.

 1. Pratęstas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas. Pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui) šeimai, šeimynai, globos centrui, jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kuriuose jam buvo nustatyta globa (rūpyba), ir jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, Tokiais atvejais, buvęs globėjas (rūpintojas) (nepriklausomai nuo to, ar vaiko globa (rūpyba) pasibaigė iki Įstatymo Nr. XIV 720 įsigaliojimo ar vaiko globa (rūpyba) pasibaigs po Įstatymo Nr. XIV-720 įsigaliojimo) dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo nuo 2022 m. sausio 1 d. turi pateikti prašymą gauti išmoką bei laisvos formos rašytinį buvusio globotinio (rūpintinio) patvirtinimą, kad pasibaigus globai dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, jis yra likęs gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (patvirtinime turi būti nurodyti buvusio globotinio (rūpintinio) ir buvusio globėjo (rūpintojo) duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, data, iki kada asmuo gyvens pas buvusį globėją (rūpintoją) ir bus jo išlaikomas ir patvirtinimas, kad asmuo įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per mėnesį nuo aplinkybių, turinčių įtakos išmokos mokėjimui, pasikeitimo dienos apie pasikeitusias aplinkybes - kad asmuo nebegyvena pas buvusį globėją (rūpintoją) ir nėra jo išlaikomas, apie nutrauktą mokymąsi ir pan.)
 1. Padidinta asmenų, kuriems skiriama ir mokama išmoka vaikui, amžiaus riba nuo 21 metų iki 23 metų (amžiaus riba pratęsta atsižvelgiant į Švietimo įstatyme nustatytą neįgaliųjų vaikų mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą amžiaus ribą).
 1. Išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai turi teisę gauti ir pagal bendrojo ugdymo programą besimokantys vaiko tėvai, įtėviai, globėjai.
 1. Išmokų vaikams mokėjimas susietas su vaikų privalomojo ugdymo užtikrinimu. Įstatymu nustatyta, kad, jeigu socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, nelanko švietimo įstaigų, išmokos teikiamos nepinigine forma socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka,
 1. Nustatyta galimybė įvaikinus vaiką įtėviams pasirinkti, ar išeiti vaiko priežiūros atostogų ir, turint motinystės socialinio draudimo stažą, gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ar gauti išmoką įvaikinus vaiką pagal Išmokų vaikams įstatymą.
 1. Išplėstas vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo sąrašas – vienkartinė išmoka įsikurti galės būti panaudojama mopedui, motociklui, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę, dviračiui, motoriniam dviračiui (taip pat elektriniam paspirtukui) ar paspirtukui be variklio įsigyti.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija