Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Informacija neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

  • turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
  • registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt;
  • turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
  • atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;
  • turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

   Nauji NVŠ teikėjai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui, adresu Žeimių g. 13, 55158 Jonava, teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Laisvieji mokytojai papildomai pateikia verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopiją.

Registruoti teikėjai, kurių NVŠ programos atitinka reikalavimus ir nori dirbti toliau, pateikia prašymą dėl programos vykdymo.

NVŠ programų finansavimo laikotarpis 2022 m. vasario 1 d. – birželio 30 d. ir rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos ir kiti dokumentai teikiami rajono savivaldybės viename langelyje (Žeimių g. 13) iki 2022 m. sausio 21 d.

Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1TS-96.

Daugiau informacijos: tel. (8 349) 50 099, el. p. lina.paulaviciene@jonava.lt