Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2021-2022 mokslo metais

20212022 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Jonavos Senamiesčio gimnazija (Kauno g. 76, Jonava).

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021-2022 mokslo metais, iki 2021 m. lapkričio 24 d. gali  teikti prašymus bazinės mokyklos vadovui. Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios - Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Pasirinkti brandos egzaminai laikomi pakartotinėje sesijoje.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitantu pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
  • užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  • kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją Lietuvoje, eksternų dokumentai (prašymas laikyti brandos egzaminus, brandos atestatas, asmens dokumentas ir kvitas, patvirtinantis pinigų įmoką) priimami tik nuotoliniu būdu.