Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Artėjant 2021/2022 m. šildymo sezonui UAB „ Jonavos šilumos tinklai“ primena:

Šildymo sezono pradžią, reglamentuoja šie teisės aktai:

  • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.
  • Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.
  • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas.
  • Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės.

Teisės aktais nustatyta, kad:

  • Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldyme esančioms įstaigoms.
  • Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.
  • Privalu turėti Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą. (iki 2021-09-15 kopija pristatyti šilumos tiekėjui, adresu Klaipėdos g. 10, Jonava, 2 aukštas, tel. (8 349) 50 577.

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią turi pasirašyti pastato savininkas ar valdytojas (administratoriaus) ir namo šildymo ir karšto vandens sistemos Prižiūrėtojas. .Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297; 76 p.

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:

  • Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
  • Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

 

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija