Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai
DUK
DUK

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie Jonavos, Širvintų ir Ukmergės rajonų savivaldybėse pradedamus rengti Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų bei tvarkymo planus.

Planavimo tikslai: Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų plano - nustatyti arba pakoreguoti esamą valstybinio draustinio ribą, taip pat, esant poreikiui ir galimybei, nustatyti jo buferinės apsaugos zonos ribas; Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano - nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų ribas bei apsaugos ir tvarkymo reglamentus; teritorijų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimo priemones, aplinkosaugos ir miškų ūkio veiklos kryptis, pateikti svarbiausių apsaugos ir tvarkymo darbų programą; išnagrinėti žemės tikslinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo apribojimus; pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimą; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius, numatyti teritorijos pažintinio turizmo infrastruktūros sistemą – nustatyti pažintinio turizmo trasų sistemą, pasiūlyti kitus rekreacinės infrastruktūros objektus, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Planavimo metu įvertinus poreikius ir galimybes tvarkymo planų sprendiniais valstybinio draustinio buferinės apsaugos zonose gali būti numatomos priemonės, mažinančios neigiamą veiklos poveikį ir saugančios jo vizualinę aplinką.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-333.

Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt,  interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt .

Planų rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt .

Darbų terminai – 2012-11-15 – 2014-05-15.

Su specialiųjų planų darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt.   

Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjui.

Visuomenės supažindinimas su specialiųjų planų sprendiniais numatomas 2014 m. sausio – vasario mėnesiais. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.