Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Vaivos Gasiūnaitės sklypui, kurio Kad. Nr. 4628/0002:0094, esančiam Jaugeliškių kaime, Šilų seniūnijoje, Jonavos rajone.

Projektas pradėtas rengti vadovaujantis:

  • Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2015-02-17d. patvirtintais reikalavimais žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektui rengti Nr. 15A-106(14), kuriuose nurodomi planuojamam žemės sklypui taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai – Jonavos rajono savivaldybės bendrasis planas 2008-10-23  Nr. 1TS-236 ir Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 2009-12-23  Nr. 1 TS-369;
  • Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jonavos skyriaus 2015-03-02  patvirtintais reikalavimais žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektui rengti 5RE-18-(14.5.42);
  • Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jonavos skyriaus vedėjo Įsakymu Nr. 5FPĮ-(14.5.124.)-89, išd. 2014-11-05.
  • Projektas pradėtas rengti nuo 2015-04-20;
  • Sklypo planavimo tikslas – padalinti esamą sklypą į tris sklypus bei vienam sklypui pakeisti esamą žemės ūkio paskirtį į kitą paskirtį, naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, o likusiems dviems sklypams paskirtis nėra keičiama;
  • Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, teikti pasiūlymus bei pastabas galima visą planavimo laikotarpį viešos ekspozicijos metu, adresas Žeimių g.  13, Jonava, nuo 2015-07-15 iki 2015-07-31 planavimo iniciatoriui tel.  8 619 551
  • 66 bei projekto rengėjui.
  • Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.

Projekto rengėjas - Jurgita Jokubauskytė, Panerių 29-104, Jonava 55187, UAB „GEOPOLIUS",  Tel. 8-685 04169, el. p. jokubauskyte@gmail.com.