Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų 2023 m. vasario mėnesį

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ informuoja, kad, vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais Nr. O3E-1100 ir Nr. O3E-1257 nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, galutinės šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023 m. vasario mėn. 1 d.

Eil. Nr.

Kainos pavadinimas

Kainos (be PVM)

1.

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

5,19

ct/kWh

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

1,60

ct/kWh

3.

Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų, kainos kintamoji dedamoji

6,79

ct/kWh

4.

Papildoma sąnaudų neatitikimo dedamoji

0,01

ct/kWh

5.

Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų vienanarė kaina

9,06

ct/kWh

6.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

   

6.1.

-už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę

0,19

ct/kWh

6.2.

-mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis

1,37

Eur/mėn./kW

7.

Galutinė šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį

9,26

ct/kWh

8.

Karšto vandens kaina (be PVM) vartotojams daugiabučiuose namuose

6,73

Eur/m3

9.

Karšto vandens kaina (be PVM) kitiems vartotojams

6,54

Eur/m3

Apskaičiuota šilumos vienanarė kaina 9,26 ct/kWh (be PVM), lyginant su praėjusį mėnesį galiojusia šilumos kaina, mažesnė -1,62 ct/kWh  arba -14,89 proc.

Skaičiuojant šilumos kainas taikyta gamtinių dujų kaina – 57,43 Eur/MWh (be PVM), medienos kilmės biokuro kaina – 40,57 Eur/MWh.  Medienos kilmės biokuro kaina -2,63 Eur/MWh  (-6,09 proc.) mažesnė, lyginant su kuro kaina, kuri įvertinta praėjusio mėnesio šilumos energijos kainoje, gamtinių dujų kaina, mažesnė  -56,02 proc.

Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose atpigo -11,21 proc. arba -0,85 Eur/m3.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. neribotam laikui pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Kitų vartotojų (ne gyventojų) suvartotai šilumos energijai taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ info.