Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Viešoji konsultacija dėl visuomenės įsitraukimo į poveikio aplinkai vertinimo procedūras

Viešoji konsultacija dėl visuomenės įsitraukimo į poveikio aplinkai vertinimo procedūras A. Reipos nuotr.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – ankstyvoji aplinkos apsaugos priemonė (t. y. vykdoma pačiame ankstyviausiame veiklos planavimo etape), skirta užtikrinti, kad statybų metu, pradėjus vykdyti ir vykdant ūkinę veiklą nebus neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai. PAV metu vertinamas galimas būsimos veiklos poveikis žmogaus sveikatai ir visoms aplinkos sudėtinėms dalims: orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kt.

Pastaruoju metu stebimas vis didesnis visuomenės susidomėjimas PAV procedūromis, tačiau susiduriama sus situacijomis, kai visuomenė apie vykstančias procedūras sužino pavėluotai, todėl praranda galimybę realizuoti savo teisę dalyvauti aplinkosauginių sprendimų priėmime. Be to, dėl COVID-19 pandemijos ir įvestų susirinkimų apribojimų, pastaruoju metu dalis paslaugų persikėlė į virtualią erdvę ir viešinimo procedūros vykdomos nuotoliniu būdu.

Siekiant išsiaiškinti, ar aktyviai Lietuvos visuomenė įsitraukia į planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūras ir kokie visuomenės informavimo būdai priimtiniausi šalies gyventojams, Aplinkos ministerija inicijavo viešą konsultaciją ir visuomenės apklausą.

Konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama užtikrinant visų apklausos dalyvių konfidencialumą. Dalyvauti apklausoje galite užpildę anketą.