Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Vidmanto Staniulio dovana Lietuvos mokykloms

Šiemet Lietuva minėjo  Kristijono Donelaičio 230-ąsias ir kalbininko, „Metų" leidėjo bei vertėjo į vokiečių kalbą  Liudviko Rėzos 170-ąsias mirties metines.

            Kristijonas Donelaitis (g. 1714 m. sausio 1  d. Lazdynėliuose, Gumbinės apskrityje, mirė 1780 m. vasario 18 d. Tolminkiemyje, palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje) – liuteronų  pastorius, lietuvių grožinės literatūros pradininkas.

             Pagrindinį savo kūrinį, poemą „Metai", K. Donelaitis rašė veikiausiai 1765 -1775 metais, tiksli data nežinoma. K. Donelaitis davė pavadinimus tik atskiroms poemos dalims: „Pavasario linksmybės", „Vasaros darbai", „Rudenio gėrybės" ir „Žiemos rūpesčiai". Išliko dviejų pirmųjų dalių autografai ir visų dalių J. Hohlfeldto nuorašas (saugo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Pavadinimas „Metai" pirmą kartą pavartotas Liudviko Rėzos parengtame pirmajame K. Donelaičio poemos leidime.  Leidėjas ciklo dalis kiek patrumpino, paredagavo, sujungė į vieną kūrinį ir išleido kartu su vertimu į vokiečių kalbą (Šaltinis: Vikipedija).

            Liudvikas Rėza (g.1776 m. sausio 9 dieną Karvaičių kaime Kuršių nerijoje, mirė 1840 m. rugpjūčio 30 d.  Karaliaučiuje, ten ir  palaidotas) - prūsų lietuvių visuomenės veikėjas, lituanistas, teologas, tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius.

            1825 m. kartu su devyniais talkininkais sudarė pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį „Dainos oder Littauische Volkslieder", kuriame pateikiamos 89 Mažosios Lietuvos liaudies dainos. 1818 m. pirmasis išleido K.Donelaičio „Metus", o 1824 m. ir pasakėčias.

            Žinomas bibliofilas, bukinistas, knygų leidėjas bei mecenatas Vidmantas Staniulis (g. 1950 m. gegužės 13 d. Kiaulupiuose,  Sintautų valsč. Mokėsi Sintautų vidurinėje mokykloje, vėliau Kaune, gyvena Kaune) vėl nustebino Lietuvą išleisdamas faksimilinį 1818 m.  K.Donelaičio „Metų" leidinį.

            Knygos pratarmėje akademikas A.Buračas rašo: „Šis faksimilinis Liudviko Rėzos parengto  Kristijono Donelaičio (1714-1780) „Metų" leidimas maloniai žavi savo neįprastais gotiškais šriftais ir kruopščiu vertimu į vokiečių kalbą, siekiant supažindinti kitas Europos šalis su lietuvių renesanso literatūros pradininku. Nors K. Donelaitis „Metus" parašė apie XVIII a. 8-ą dešimtmetį  („Žiemos rūpesčiuose" minimi Karaliaučiaus gaisrai, kurie buvę 1764 ir 1769 m.),  L. Rėza (1776-1840) pirmasis parengė jų leidimą tik 1818 m. Jis suteikė kūriniui ir vėliautaip įprastą" Metų"  pavadinimą, su meile parengė jo  paralelų vertimą į vokiečių kalbą. Leidiniui   L. Rėza taip pat  parašė įvadinį straipsnį, kuriame iškėlė jo reikšmę ne tik lietuvių, bet ir visos Europos literatūrai, aukštos moralės, šeimos dorybių bei tėvynės meilės vertybių ugdymui, apibūdino eilėdaros savitumus.

            K. Donelaičio kūrinys savo sodria kalba žavėjo Adomą Mickevičių, jį skaitė Gėtė ir kiti to meto Europos šviesuoliai, nes jis kėlė prigimtinės žmonių lygybės idealą, o kartu žadino bundančią Europoje tautinę savimonę lietuvininkų (būrų) pavyzdžiu. Iš šio „Metų"  leidimo visą XIX amžių buvo mokomasi gražios kalbos, jame glūdi daugelio mūsų literatūrinių tradicijų ištakos.

              Faksimilinis leidimas buvo sumanytas bibliofilo Vidmanto Staniulio dar 1998 m., atkūrus XXVII knygos mėgėjų draugiją. L. Rėzos leidimo" Metų" originalas Lietuvoje retas: profesorius Domas Kaunas teigia, kad prieš penkiolika  metų pasaulyje buvo užregistruota vos trylika žinomų šios knygos egzempliorių (vėliau pasirodė dar 3), iš jų tik šeši - Lietuvoje. Pasak V. Staniulio, pastaraisiais metais Lietuvoje atrasti dar du „Metų" egzemplioriai, nors jis savo rankose turėjęs tik vieną iš jų. Leidėjas nuoširdžiai dėkoja Vytauto Didžiojo karo muziejaus  vadovybei, sudariusiai galimybę  reprodukuoti žemiau pateikiamą „Metų" leidimą.

Faksimilinis L. Rėzos „Metų" leidinys neabejotinai sudomins ne tik lietuvių ir vokiečių kalbų mokytojus, studentus ir moksleivius, bet ir platesnius inteligentijos sluoksnius".

Tai  labai reikšmingas įvykis Lietuvos kultūroje. Knyga, kaip įprasta V.Staniuliui,  labai gražiai išleista. Jei ne šviežias spaustuvės dažų  ir įrišimo klijų kvapas, būtų galima pagalvoti, kad rankose laikome autentišką 1818 metų leidimą.  Knygą leidybai parengė pats Vidmantas Staniulis, koregavo Danutė Baltrušienė,  maketavo Algė Varnaitė. Faksimilinio leidinio pratarmė ir dedikacijos išverstos į vokiečių ir anglų kalbas. Nepamiršta ir bibliofilija, nes  išspausdinta šimtas numeruotų egzempliorių, įrištų oda ir pasirašytų leidėjo, iš kurių 27 egzemplioriai  skirti XXVII knygos mėgėjų draugijos nariams. Kaip visada, nuoširdžiai padirbėjo spaustuvės „Morkūnas ir Ko" kolektyvas, nes knyga – tiesiog be priekaištų.

  Danutė ir Vidmantas Staniuliai po vieną K.Donelaičio „Metų" egzempliorių  dovanoja visoms Jonavos rajono pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms. Ši knyga moksleivių rankose bus gyvas susitikimas su istorija, su Mažąja Lietuva, su Kristijonu Donelaičiu.

 Ačiū mecenatams Staniuliams, sėkmės kūrybos ir leidybos darbuose. 

                                  

                                                           Juozas JACEVIČIUS

                                                              XXVII knygos mėgėjų draugijos narys

             Jonavos r. savivaldybės administracijos

  švietimo, kultūros ir sporto skyrius