Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai
DUK
DUK

TREČIOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO METU PRIIMTI SPRENDIMAI

                        Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimais:

 

1.Nr.1 TS-118 nuo 2011 m. birželio 1 d.nustatytos šilumos kainų dedamosios (be PVM)pirmiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams.

2.Nr.1 TS-120 nustatytos keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais kainos bei maršruto „Jonava – Kaunas" konkrečios bilietų kainos.

3.Nr.1 TS-122 nustatytos viešosios įstaigos Jonavos turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainos.

4.Nr.1 TS-124 nuspręsta nustatyti maksimalų trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Jonavos r. savivaldybės gyventojams dydį: tėvų globos netekusiam vaikui – iki 18 bazinės socialinės išmokų (BSI) per mėnesį; senyvo amžiaus asmeniui, vaikui ir suaugusiam asmeniui su negalia iki 20 BSI per mėnesį; asmeniui su sunkia negalia (vaikui ir suaugusiam asmeniui) iki 20 BSI per mėnesį.

5.Nr.1 TS-135 nuspręsta įsteigti gimnaziją Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos pagrindu ir vadinti ją Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija. Taip pat patvirtinti Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos nuostatai. Sprendimas įsigalioja nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

6.Nr.1 TS-136 nuspręsta pertvarkyti Jonavos r. Žeimių vidurinės mokyklos vidaus struktūrą: nutraukti vidurinio ugdymo programos vykdymą, pakeisti mokyklos tipą ir ją vadinti Jonavos r. Žeimių pagrindine mokykla. Taip pat patvirtinti Jonavos r. Žeimių pagrindinės mokyklos nuostatai. Sprendimas įsigalioja nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

7.Nr.1 TS-139 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Dumsių sen., Dumsiškių k. gyvenamosios vietovės (SB „Dobilas") gatvėms pavadinimus: Bokšto g., Gėlių g., Miško g., Pušų g., Transformatorinės g., Tvenkinio g.

8.Nr.1 TS-140 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Dumsių sen.: Gumbiškių k. gyvenamosios vietovės  gatvėms pavadinimus: Miško g., Pakraščio g., Pušų g.; Šveicarijos k. gyvenamosios vietovės  gatvei pavadinimą: Kauno plentas; Varpių k. gyvenamosios vietovės  gatvėms pavadinimus: Pakrantės g., Slėnio g., Vingio g.

9.Nr.1 TS-141 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Dumsių sen., Ratušėlių k. gyvenamosios vietovės (SB „Baravykas") gatvėms pavadinimus: Ąžuolų g., Beržų g., Liepų g., Miško g., Pušų g., Skroblų g.

10.Nr.1 TS-142 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Dumsių sen., Salupių k. gyvenamosios vietovės (SB „Inkaras-1" ir SB „Statybininkas") gatvėms pavadinimus: Bartonių g., Krantinės g., Lenktoji g., Liepų g., Trumpoji g., Tulpių g., Vyšnių g., Žvejų g.

11.Nr.1 TS-143 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Užusalių sen., Guldynų k. gyvenamosios vietovės  gatvei pavadinimą – Draugystės g.; Išorų k. gyvenamosios vietovės  gatvei pavadinimą – Slėnio g.;  Krėslynų k. gyvenamosios vietovės  gatvei pavadinimą – Pakalnės g.; Svilonių k. gyvenamosios vietovės  gatvei pavadinimą – Girios kelias;  Šafarkos k. gyvenamosios vietovės  gatvėms pavadinimus – Aido g., Geležinkelio g., Pervažos g., Rudmėnų kelias;  Šešuvos k. gyvenamosios vietovės  gatvėms pavadinimus – Kalkinės g., Panerio g., Tilto g.;  Turžėnų k. gyvenamosios vietovės  gatvėms pavadinimus – Girininkijos g., Kauno plentas, Turžėnų kelias. 

12.Nr.1 TS-144 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Upninkų sen., Kunigiškių k. gyvenamosios vietovės  gatvėms pavadinimus – Beinoriškių g.; Lazdynų g., Paširvinčio g.

13.Nr.1 TS-145 nuspręsta suteikti Jonavos r. sav., Šilų sen.: Aklojo ežero k. gyvenamosios vietovės gatvėms pavadinimus: Durpyno g., Samanynės g.; Milagainių k. gyvenamosios vietovės gatvėms pavadinimus – Dvaro g., Gedgaudų g., Liepų g., Žaliosios  g.

14.Nr.1 TS-146 nuspręsta pakeisti rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr.1 TS-299 1-ąjį punktą. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo taryba: pirmininkas – rajono tarybos narys A.Meškauskas, jo pavaduotojas – A.Šulga, sekretorė – J.Stankevičiūtė, nariai: R.Latviūnienė, E.Rinkevičius, E.Gedvila, I.Stundys, D.Petronienė, K.Reicenštein, V.Rėklaitis, N.Petrylienė.

15.Nr.1 TS-147 nustatytos savivaldybės merų pavaduotojų Remigijaus Osausko ir Vytauto Venckūno

veiklos sritys.

16.Nr.1 TS-148 nuspręsta skirti Audrių Šulgą rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju nuo 2011 m. balandžio 29 d. Administracijos direktoriaus pavaduotojui nustatyta 20 proc. pareiginės algos dydžio priemoka.

17.Nr.1 TS-149 nuspręsta pakeisti Kaimo reikalų komiteto sudėtį, vietoje Jono Klemenso Sungailos (jis išrinktas rajono savivaldybės administracijos direktoriumi) įrašant  tarybos narį Erlandą Andrejevą.

18.Nr.1 TS-150 nuspręsta sudaryti rajono tarybos Kontrolės komitetą: R.Latviūnienė, A.Linkevičius, B.Liutkus (komiteto pirmininkas), K.Macionis, E.Sinkevičius (pirmininko pavaduotojas), V.Stalioraitis, A.Stirna, M.Širvelienė.

19.Nr.1 TS-151 nuspręsta sudaryti rajono tarybos Etikos komisiją: G.Brukas, A.Ivanauskas, R.Latviūnienė, B.Platkauskienė, G.Stašionis (komisijos pirmininkas), V.Šadauskienė.

20.Nr.1 TS-153 nuspręstasudaryti rajono savivaldybės Antikorupcijos komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui: G.Brukas, A.Dabašinskas, A.Gasys, E.Gedvila, S.Jakimavičius, J.Jokimas, A.Neimontas, E.Sinkevičius.

21.Nr. 1 TS-154 nuspręsta sudaryti rajono savivaldybės Peticijų komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui: V.Venckūnas (komisijos pirmininkas), A.Rimkus (pirmininko pavaduotojas), E.Jakutienė (sekretorė), nariai: V.Jokimienė, E.Mulokas, K.Reicenštein.

 

            Detaliau su  priimtais sprendimais galima susipažinti Jonavos r. savivaldybės Bendrajame skyriuje (Žeimių g. 13, 204 kab.), Savivaldybės tarybos sekretoriate (203 kab.), 2 a. informaciniame stende, Jonavos r. savivaldybės viešosios  bibliotekos skaitykloje (Žeimių g. 9), Savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt .

 

                                                                                                                               Bendrasis skyrius