Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

         Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

 

                      Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) (Alygis, 12 kategorija)

 

                      Specialieji reikalavimai: išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus bei poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sistemą ir jos procesus; turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje; mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer; mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos oficialių darbinių kalbų pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu; gebėti organizuoti skyriaus darbą; sklandžiai ir argumentuotaidėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę, pilietybę, amžių ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);
  5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

 

Dokumentai priimami:14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose" dienos (įskaitant  konkurso paskelbimo dieną),  Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje, 215 kab., Žeimių g. 13, Jonava.    Išsamesnė informacija:  tel.: (8-349) 50086, juristas@jonava.lt