Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

SKELBIAMAS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSAS

 

Konkurso tikslas– plėtoti vaikų socializacijos galimybes per mokslo metus ir mokinių vasaros atostogas.

                             Konkursas organizuojamas savivaldybės lygmeniu, remiantis Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. ISAK-805 „Dėl vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo" (Žin., 2007, Nr. 49-1910; 2008, Nr. 135-5273).            

                             Programos teikiamos šioms grupėms:

·         vaikų vasaros poilsio programos;

·         vaikų socializacijos programos, vykdomos per mokslo metus.

                             Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo įstaigos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta neformaliojo švietimo veikla.

                             Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos formą ir pateikti  iki gegužės 25 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Žeimių g. 13, 306 kab.

                             Užpildyta paraiška teikiama įrišta arba įsegta 1 egzemplioriumi.

                             Vienas programos teikėjas kiekvienai grupei gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiškos pavyzdys: spausti čia.

 

 

Lina PAULAVIČIENĖ

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė