Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

SKELBIAMAS KONKURSAS GMP STOTIES VYR.GYDYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Jonavos rajono savivaldybės administracija organizuoja viešą konkursą Jonavos rajono viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti.

Pretendentui taikomi reikalavimai:

1. Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Valstybinės kalbos mokėjimas: valstybinės kalbos mokėjimo III kvalifikacinė kategorija (privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.).

3. Aukštasis universitetinis socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos studijų krypčių arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, odontologijos, farmacijos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis).

4. Išmanyti bei gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą

5. Išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus, sugebėti jais vadovautis organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą.

6. Nepriekaištinga reputacija (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

7. Darbo kompiuteriu įgūdžiai.

8. Raštvedybos įgūdžiai.

Pretendento privalumai:

1.      Vadybinio darbo patirtis.

2.        Kvalifikacijos tobulinimą sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo ir kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse liudijantys pažymėjimai, gauti per paskutinius 5 metus.

3.        Užsienio kalbų mokėjimas.

4.        Mokslo laipsnis.

5.        Daugiau kaip vienas reikalavimuose nurodytas išsilavinimas.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas raštu (testas) ir žodžiu (pokalbis), veiklos programos vertinimas. Jeigu pretendentai surenka vienodą balų skaičių iš veiklos programos, pokalbio ir testo, vertinami pretendentų privalumai.

Pretendentai asmeniškai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Gyvenimo aprašymą.

3. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

5. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją.

6. Veiklos programą.

7. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną), pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), penktadienį nuo 8 iki 14 val. adresu: Jonava, Žeimių g. 13, Teisės ir personalo skyrius, 215 kab. Informacija teikiama telefonu (8 349) 500 86.

 Jonas Klemensas SUNGAILA

Administracijos direktorius