Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

REIKALINGAS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

            Remonto ir statybos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (A lygis, 9 kategorija)

   Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos studijų krypties; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje, iš kurių 1 metų patirtį dirbant ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei galiojantį ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus, statybos valdymą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų administravimą;.mokėti dirbti MS Office ir Sistela kompiuterinių programų paketais; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.      Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.      Asmens tapatybę, pilietybę, amžių ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.      Gyvenimo aprašymą;

4.      Užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);

5.      Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

 

Dokumentai priimami:14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose" dienos (įskaitant  konkurso paskelbimo dieną),  Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje, 215 kab., Žeimių g. 13, Jonava.   Išsamesnė informacija:  tel.: (8 349) 500 86, egle.rainyte@jonava.lt