Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Kviečiame sodininkų bendrijas teikti prašymus gauti finansinę paramą

Kviečiame sodininkų bendrijas teikti prašymus gauti finansinę paramą A. Reipos nuotr.

Jonavos rajono savivaldybė kviečia Jonavos rajono sodininkų bendrijas, siekiančias tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus (kelius, gatves ir kt.), teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Jonavos rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą.

Prašymai priimami iki 2021 m. spalio 29 d., 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus Asmenų aptarnavimo patalpose Žeimių g. 13, Jonavoje, 124 kabinete arba dokumentų dėžėje prie įėjimo į pastatą (karantino metu).

Kartu su prašymu reikia pateikti:

  • užpildytą nustatytos formos anketą;
  • bendrijos valdymo organų sprendimo dėl paramos kopiją;
  • bendrijos išlaidas patvirtinančių dokumentų - sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, pažymų, sąmatų ir išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (kvitų, banko išrašų, mokėjimų nurodymų ir pan.) patvirtintas kopijas.

 

Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu;

  • bendrijos sodų sklypų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, sodo sklypo adresą;
  • įgaliojimą, jei prašymą pateikia bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo.

 

Jonavos rajono savivaldybės 2021 m. biudžete numatyta paskirstyti finansinės paramos suma - 10 tūkst. eurų.

Informacija apie paraiškų teikimą ir reikiami dokumentai

Konsultacijas dėl prašymų ir dokumentų pateikimo pareiškėjams teikia Turto ir aplinkos apsaugos skyrius tel. 8349 61056, 8349 20008.