Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

KOVO 16-OJI – KNYGNEŠIO DIENA

Šią dieną Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas.

Po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti knygas lietuvių kalba (nuo 1864-ųjų visos turėjo būti leidžiamos rusiškais rašmenimis). Lietuviai šiam reikalavimui pasipriešino. Iš pradžių už slaptų knygų skaitymą buvo skiriamos nedidelės bausmės, vėliau, kai buvo pradėti leisti laikraščiai ir prasidėjo griežta agitacija prieš valdžios rusinamąsias priemones, slaptųjų raštų priežiūra   patikėta administracijos organams. Jiems buvo suteikta teisė bausti prasikaltusius, konfiskuoti bei deginti raštus.

Žandarai savo darbą atliko uoliai: 1891-1893 metais vien tik sieną saugoję žandarai konfiskavo 37 718 lietuviškų knygų ir laikraščių; 1900-1902 metais – 56 182. Į tą skaičių neįtrauktos tos knygos, kurios buvo rastos ir konfiskuotos visoje Lietuvoje.

Nepaisant to, spaudinių vis daugėjo. Lietuviškos knygos ir laikraščiai keliavo iš rankų į rankas. Milžinišką darbą atliko jų platintojai – knygnešiai. Už slaptą knygų laikymą ir platinimą tuo metu nukentėjo maždaug 1000 žmonių (kunigų, inteligentų, kaimo žmonių).

Nors už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, tačiau knygos buvo platinamos itin sparčiai.   

Jonavos rajone spaudos draudimo metais aktyviausiai uždraustą spaudą platino Justinas Vareikis (1870-1956) ir Jonas Laurinavičius (1861-1943). Žymiausias Jonavos valsčiaus knygnešys ir visuomenės veikėjas Justinas Vareikis buvo pagerbtas atgavus Lietuvos nepriklausomybę. 1997 m. gegužės 21 d. Jonavos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.17 šio garbaus  knygnešio ir šaulio vardą suteikė tuometinei Jonavos 5-ajai vidurinei mokyklai.

            Jonas Laurinavičius (gimė Kvietkučių k., Jonavos r.) iš Mažosios Lietuvos atgabentą nelegalią  spaudą platino nebodamas žandarų persekiojimo, vėliau, vengdamas arešto, kurį laiką gyveno ir dirbo Ukrainoje.

            Pauliukų kaime (buvęs Šėtos valsčius) garsėjo knygnešiai Adomas, Mykolas ir Matas Keliauskai; taip pat žinomi Raimundas Kaupas, Jonas Krasauskas (kilę iš Žeimių valsčiaus), kt.