Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

KONFERENCIJA TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI

Praėjusį trečiadienį LR Seimo Antikorupcijos komisija surengė konferenciją „Korupcijos prevencija – skaidrumo link", kurioje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas, narys Saulius Jakimavičius bei atsakingas už korupcijos prevenciją Savivaldybėje administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Kaminskas.
 Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo pirmininkės pavaduotojas Česlovas Juršėnas, Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Kęstas Komskis. „Korupcijos prevencija – skaidrumo link" darbe dalyvavo generalinis prokuroras Darius Valys, Policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Žimantas Pacevičius, kiti aukšti šalies pareigūnai.
 Išklausyti šie pranešimai: „Būtinos prielaidos efektyviai kovai su korupcija" (pranešėjas — LR teisingumo viceministras , Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti narys dr. Gytis Andriulionis), „Korupcijos rizikos valdymas savivaldybėse" (STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romas Zienka), „Politinė korupcija ir jos ribojimas" (save pristatęs laisvu ekspertu korupcijos klausimais Valentinas Junokas), „Asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, apsaugos nuo neteisėto poveikio svarba ir teisinio reglamentavimo problemos" (LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka), „Išplėstinio turto konfiskavimo taikymo galimybės, padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" (Mykolo Riomerio universiteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjas doc. Aurelijus Gutauskas), „Ar Lietuvos viešasis sektorius pajėgus kovoti su korupcija?" („Transparency International" Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas).
 Tema „Savivaldybių tarybų Antikorupcijos komisijų patirtis valdant korupcijos pasireiškimo riziką" pasisakė Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atstovė Aušra Švilpienė.
Konferencijos metu aptartos galimos priežastys, dėl kurių Lietuvos savivaldybėse veikiančių antikorupcijos komisijų darbas dažnai neduoda laukiamų rezultatų ir kokios priemonės galėtų padėti joms atlikti savo misiją — mažinti korupcijos pasireiškimo galimybes savivaldybėse, veiksmingiau taikyti esamas korupcijos prevencijos priemones, siūlyta tobulinti teisinį reglamentavimą.
             Diskusijų metu išsakyta nuomonė, kad aktyvesnis visuomenės dalyvavimas turėtų reikšmingos įtakos savivaldybių antikorupcijos komisijoms imtis veiksmingų priemonių užkertant kelią korupcijai savivaldybėse, o tam padėtų tinkamas asmenų, pranešusių apie korupcijos požymių turinčias veikas, apsaugos nuo neteisėto poveikio reglamentavimas.           
           Konferencijos metu nuspręsta kreiptis į Seimo Valdybą dėl sudarymo darbo grupės, kuri parengtų teisės akto projektą, siekiant užtikrinti asmenų, pranešusių apie korupcijos požymių turinčias veikas, apsaugą nuo neteisėto poveikio.   

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ
Ryšiams su visuomene specialistė