Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Jonavos rajono tarybos posėdis nr.19

Jonavos rajono tarybos posėdis nr.19 A. Reipos nuotr.

Tarybos posėdis vyksta nuotoliniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio darbotvarkė

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo

Valdas Majauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų;

Miesto reikalų

2.

Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientų ir įmokos tarifų patvirtinimo

Valdas Majauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų;

Miesto reikalų

3.

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“, išdavimo

Vytautas Kaminskas

Visi komitetai

4.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo

Gintas Jasiulionis

Visi komitetai

5.

Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos  patvirtinimo

Vygaudas Čižauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

6.

Dėl pritarimo partnerystės tarp Kendzežyno-Kozlės miesto (Lenkija) ir Jonavos rajono savivaldybės (Lietuva) sutarties projektui

Agnė Šalomskė

Visi komitetai

7.

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos ,,Sveikata” kvietimą teikti paraiškas ,,Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (jpspp) teikimo modelio įdiegimas”

Agnė Šalomskė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

    8.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Agnė Šalomskė

Visi komitetai

9.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

   10.

Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

11.

Dėl mokesčių lengvatų suteikimo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

12.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr.1 TS-158 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo

Danutė Petronienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

13.

Dėl 2021 m. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymo patvirtinimo

Regina Stupurienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

14.

Dėl Jonavos rajono  2021 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo

Jonas Marčiukaitis

Kaimo reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

   15.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-108 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

16.

Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo

Renata Merfeldienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

17.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Renata Merfeldienė

Visi komitetai

18.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo

Renata Merfeldienė

Visi komitetai

19.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė, Rasa Kasputienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

20.

Dėl audito įmonės išrinkimo Jonavos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

21.

Dėl būsto nuomininkų iškeldinimo suteikiant kitas gyvenamas patalpas

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Kaimo reikalų

22.

Dėl 2015 m. kovo 26 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame

aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

23.

Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų;

Miesto reikalų

24.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Kaimo reikalų

25.

Dėl pritarimo Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

26.

Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių gyvenamosios

vietovės gatvei

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų

27.

Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

Agnė Šalomskė

Visi komitetai

28.

Informacija. Dėl Jonavos rajono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. pristatymo Jonavos rajono savivaldybės tarybai

Agnė Šalomskė

Visi komitetai