Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMUOJAME APIE PRADĖTĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO žEMAITĖS G. 38, JONAVOJE , KAD. NR. 4610/0005/122 PADALIJIMO Į DU SKLYPUS ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ

Pradėtas rengti žemės sklypo kad. Nr. 4610/0005:122, esančio Jonavoje, Žemaitės g. 38, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, atliekant žemės sklypo padalijimą į du sklypus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 patvirtintu Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Apolinara Skiparienė ir Aurelijus Druseikis informuoja apie pradedamą rengti žemės sklypo kad. Nr. 4610/0005:122 padalijimo į du sklypus žemės sklypo planą. Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą 4610/0005:122 į du sklypus.

Planavimo pagrindas:Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr.13B-468 ,,Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo".

Planavimo iniciatorius(ai):  Apolinara Skiparienė, Aurelijus Druseikis, Žemaitės g. 38, Jonava.

Su planu galima susipažinti:plano rengėjo patalpose, Sodų g.37A-87, Jonavoje, tel. 8687 960 64, bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Žeimių g. 13, Jonavoje, nuo 2011-07-27 iki 2011-08-17.