Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ

 

Informuojame, kad pradedamas rengti Jonavos r., Upninkų sen., Upninkų kaimo detalusis planas.

         Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo ir užstatymo reikalavimus: užstatymo, viešųjų bei privačių erdvių, socialinės infrastruktūros, želdynų išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus, numatomo užstatymo fizinius parametrus, principinius sklypo ribų ir plotų nustatymo reikalavimus,

suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti.

Nustatyti gatvių kategorijas ir raudonąsias linijas.

         Planavimo terminai: pradžia – 2011 m. II  ketvirtis.; pabaiga – 2012 m.  II ketvirtis.

         Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Žeimių g. 13, LT-55158, tel. (8 349) 500 12,el.paštas: savivaldybe@jonava.lt

         Plano rengėjas: UAB „COWI Lietuva", K.Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas; tel. (8 37) 428 486, faksas (8 37) 465 902, el.paštas: kaunas@cowi.lt

        Projekto vadovas:  Julius Zonys.

         Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui bei plano rengėjui aukščiau

nurodytais adresais per visą plano rengimo laiką.

         Detaliojo plano rengimas, derinimas ir viešas svarstymas su visuomene vyks bendrąja

tvarka. Su patvirtinta detaliojo planavimo darbų programa, atrankos dėl strateginio pasekmių

aplinkai vertinimo turiniu ir išvada visuomenė galės susipažinti pas plano rengėją ir organizatorių bei Jonavos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.jonava.lt /Detalieji planai/. Su Upninkų kaimo detaliojo plano koncepcija visuomenė taip pat bus supažindinta nustatyta tvarka, o pagal gautas pastabas ir pasiūlymus pakoreguotas koncepcijos variantas teikiamas tvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybai.

        Apie parengto detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus pateikta papildoma informacija.

         Žemės bei kito nekilnojamojo turto savininkus, valdytojus ir naudotojus, kurių turtas yra planuojamo objekto teritorijoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jei ji neatitinka

deklaruotos gyvenamosios vietos, prašome raštu pranešti UAB „COWI Lietuva".

 

 

Planavimo organizatorius                                            Jonas Klemensas Sungaila

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktorius