Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ

Informuojame šilumos ir karšto vandens vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, šilumos ir galutinės karšto vandens kainos nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. šilumos ir karšto vandens kainos, palyginti su praėjusio mėnesio kainomis, nesikeičia. Šilumos ir karšto vandens kainos yra diferencijuotos pagal šilumos punktų nuosavybę.

Eil. Nr.

Kainos pavadinimas

Kaina

1.

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh

14,27

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh

 

2.1.

-kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai

3,30

2.2.

-kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise šilumos tiekėjas

3,50

3.

Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų, kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh

 

3.1.

-kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai

17,57

3.2.

-kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise šilumos tiekėjas

17,77

4.

Nepadengtos sąnaudos kurui, susidariusios dėl kuro faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo, ct/kWh

0,95

5.

Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų vienanarė kaina, ct/kWh

 

5.1.

-kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų

22,23

5.2.

-kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių individualių šilumos punktų

22,94

6.

Šilumos pardavimo kaina:

 

6.1.

-už suvartotą šilumos kiekį, ct/kWh

0,37

6.2.

-pardavimo kaina kitiems vartotojams, Lt per mėnesį vienam vartotojui

36,70

7.

Galutinė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (be PVM), ct/kWh

 

7.1.

-kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų (a)

22,60

7.2.

-kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių individualių šilumos punktų (b)

23,31

8.

Karšto vandens kaina (a), kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų, Lt/m3

18,40

9.

Karšto vandens kaina (b), kai šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių individualių šilumos punktų, Lt/m3

18,79

 

 

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, karštam vandeniui, suvartotam gyventojų poreikiams, taikomas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis, šilumos energijai, tiekiamai kitiems vartotojams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) – 21 proc. PVM.

            Kiekvienam kitam mėnesiui apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos viešai skelbiamos Jonavos rajono savivaldybės tinklapyje: www.jonava.lt

 

AB „Jonavos šilumos tinklai" inf.