Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

APIE ŠILUMOS KAINŲ DEDAMĄSIAS

            Jonavos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Šilumos kainų nustatymo metodika, 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1TS-118 „Dėl šilumos kainų dedamųjų akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai" nustatė šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams.

Šilumos bazinės kainos yra pagrįstos šilumos tiekėjo būtinomis šilumos gamybos, šilumnešio perdavimo tinklo vamzdynais, įvadinių šilumos apskaitos prietaisų įrengimo ir priežiūros, sąskaitų už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Minėtu sprendimu nustatytos šilumos kainos yra vienanarės ir dvinarės. Šilumos vartotojai už suvartotą šilumos energiją gali atsiskaityti pagal nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai. Šilumos kainos yra diferencijuotos, atsižvelgiant į šilumos punktų nuosavybę. Vartotojai, kuriems šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų, mokės už suvartotą šilumos energiją mažesne kaina nei vartotojai, kuriems šiluma tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų. Visą tarybos sprendimą skaitykite čia.

            Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2011 m. gegužės 16 d. nutarime Nr.03-112 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų" konstatavo, kad šilumos kainos dedamosios bendrovei Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos be pažeidimų.

Šilumos kainų dedamosios įsigalioja nuo 2011 m. birželio 1 dienos. Atsižvelgiant į nustatytas šilumos kainų dedamąsias, kuro, naudojamo šilumos gamybai, pakitusias kainas, bendrovė kas mėnesį perskaičiuos šilumos kainas. Galutinės šilumos kainos skelbiamos kas mėnesį Jonavos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.jonava.lt

 

AB „Jonavos šilumos tinklai" inf.