Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

4-OJO RAJONO TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

              PROJEKTAS

 

KETVIRTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

2011-05-26     1300 val.

 

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė

 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

 

1.     

Dėl Jonavos  rajono Šveicarijos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė" direktorės Rūtos Ambrazaitienės 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

2.     

Dėl Jonavos  rajono Bukonių vaikų lopšelio-darželio „Kulverstukas" direktorės Rasos Kasilauskienės 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

3.     

Dėl Jonavos  rajono Kulvos vaikų lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė" direktorės Danguolės Griniovos 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

4.     

Dėl Jonavos  rajono Upninkų vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis" direktorės Vilijos Vėbrienės 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

5.     

Dėl Jonavos  rajono Ruklos vaikų lopšelio-darželio „Pušaitė" direktorės Birutės Skripnik 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

6.     

Dėl Jonavos  rajono mokyklos-darželio „Šilelis" direktorės Jolantos Janionytės 2010-2011 m. m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

7.     

Dėl Jonavos   mokyklos-darželio „Bitutė" direktorės Ritos Noreikienės 2010-2011 m. m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

8.     

Dėl Jonavos  vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė" direktorės Zitos Gudonavičienės 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

9.     

Dėl Jonavos  vaikų lopšelio-darželio „Dobilas" direktorės Danutės Kurauskienės 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

10. 

Dėl Jonavos  vaikų lopšelio-darželio „Saulutė" direktorės Birutės Budreckienės 2010-2011 m.  m. ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

11. 

Dėl Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos direktoriaus Dariaus Mockaus 2010 metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

12. 

Dėl viešosios įstaigos Jonavos suaugusiųjų švietimo  centro direktoriaus  2010-2011 mokslo  metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

13. 

Dėl Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos direktoriaus 2010 – 2011 mokslo metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

14. 

Dėl Jonavos Panerio pradinės mokyklos direktoriaus 2010 – 2011 mokslo metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

 

15. 

Dėl Jonavos pradinės mokyklos direktoriaus  2010-2011 mokslo  metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

 

16. 

Dėl Jonavos rajono Žeimių vidurinės mokyklos direktoriaus  2010 – 2011 mokslo metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

17. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos  direktorės Skirmutės Gajauskaitės 2010 m. veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

18. 

Dėl Jonavos krašto muziejaus  direktorės Reginos Karaliūnienės 2010 m. veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

19. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės  teatro  direktorės Reginos Kestenienės 2010 m. veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

20. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės  kultūros centro direktoriaus Gintauto Masteikos 2010 m. veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

 

21. 

Dėl pritarimo Jonavos r. savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos  2011 – 2013 metų strateginiam planui

 

22. 

Dėl administracinės komisijos sudarymo

 

 

23. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 sprendimo Nr. 1 TS – 110 „Dėl pritarimo UAB,,Jonavos autobusai" stebėtojų tarybos narių išrinkimui" dalinio pakeitimo

 

24. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 sprendimo Nr. 1 TS – 111 „Dėl pritarimo UAB ,,Jonavos paslaugos" stebėtojų tarybos narių išrinkimui" dalinio pakeitimo

 

25. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 sprendimo Nr. 1 TS – 112 „Dėl pritarimo AB,,Jonavos šilumos tinklai" stebėtojų tarybos narių išrinkimui" dalinio pakeitimo

 

26. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 sprendimo Nr. 1 TS – 113 „Dėl pritarimo UAB,,Jonavos vandenys" stebėtojų tarybos atšaukimui ir naujų narių išrinkimui" dalinio pakeitimo

 

27. 

DėlKosakovskių vardo suteikimo savivaldybės salei

 

28. 

Dėl gaisrinio automobilio įsigijimo lizingo būdu

 

 

29. 

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo ir  nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

30. 

Dėl savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. 1 TS – 81  1 punkto  pakeitimo

 

31. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

 

32. 

Dėl Jonavos rajono ilgalaikio strateginio plėtros plano iki 2021 metų patvirtinimo

 

 

33. 

Dėl daugiabučių namų atnaujinimo pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-1.1-VRM-03-R ,,Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą"

 

34. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 1TS-302 dalinio pakeitimo

 

35. 

Dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

 

 

36. 

Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos autobusai" įsigyti autobusus

 

37. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1TS - 217 „Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo ir nuostolių kompensavimo" dalinio pakeitimo

 

38. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1 TS-251 1 punkto dalinio pakeitimo

 

 

39. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

 

 

40. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2011–2015 metųaplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

 

 

41. 

Dėl rajono savivaldybės tarybos sprendimų dalinio pakeitimo

 

42. 

Dėl atstovavimo Jonavos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo

 

43. 

Dėl rajono savivaldybės  ilgalaikio  turto perdavimo Jonavos Justino Vareikio pagrindinei mokyklai

 

44. 

Dėl rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo

 

45. 

Dėl rajono savivaldybės  ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Jonavos rajono vaikų globos namams

 

46. 

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

 

 

47. 

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

 

 

48. 

Dėl  antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo ir likvidavimo

 

 

49. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 1 TS-169 ,,Dėl Jonavos rajono Barupės pagrindinės mokyklos sporto aikštyno panaudos" dalinio pakeitimo

 

50. 

Dėl Jonavos miesto istorinės dalies paveldotvarkos specialiojo plano su reglamentų ir vizualinės apsaugos zonos nustatymu rengimo 

 

51. 

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0001:419) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r.,detaliojo plano patvirtinimo

 

52. 

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0002:69) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo

 

53. 

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0002:54) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo

 

54. 

Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4608/0009:312, kad. Nr. 4608/0009:314 kad. Nr. 4608/0009:28) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo

 

55. 

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0006:315) Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r.,detaliojo plano patvirtinimo

 

56. 

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0001:339) Praulių k., Šilų sen., Jonavos r.,detaliojo plano patvirtinimo

 

57. 

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0004:275) Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r.,detaliojo plano patvirtinimo

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                 Mindaugas Sinkevičius