Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas, derinimas, tvirtinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas, derinimas, tvirtinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos žemės ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymų nuostatoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 yra patvirtintos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.

Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:
1) kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
2) kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

3) kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo;

4) kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane nustatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas;

5) kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimamoms teritorijoms;

6) kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);

7) kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus atvejus , nustatytus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje (urbanizuotoje ar urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, paskirtis ir (ar) naudojimo būdai keičiami pagal patvirtintą savivaldybės bendrąjį planą).

Projekto rengimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius. Projektų rengimo inicijavimo teisę turintys subjektai (toliau – Iniciatoriai) pateikia prašymą raštu užpildydami pridedamą prašymo formą arba užpildydami elektroninę prašymo formą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS.

Priėmus sprendimą organizuoti Projekto rengimą organizatorius parengia Projekto rengimo reikalavimus. Parengtą projektą organizatorius teikia derinti institucijoms, į kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų nustatymo, ir papildomai su institucijomis, nurodytomis Taisyklių 62 punkte.
Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą.
Projektas tvirtinamas gavus išvadą dėl tikslingumo tvirtinti Projektą.
Atliekant bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimą, žemės sklypai pertvarkomi nerengiant projekto, bet parengiant sklypų perdalijimo planą.
Atnaujinimo data 2023-02-22
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas. 2013 m. birželio 27 d. Nr. I-1120

2. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas. 2013 m. birželio 27 d. Nr. I-446

3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2. Žemės sklypo(ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;

3. Pastatų nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;

4. Žemės sklypo(ų) planas;

5. Planavimo pasiūlymų schema (kai rengiamas įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu)

6. Įgaliojimas – jeigu atstovaujama – atstovaujamojo asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (dokumento pavadinimas, data, numeris, atstovaujamojo asmens duomenys

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2. Žemės sklypo(ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;

3. Pastatų nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie  nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;

4. Žemės sklypo(ų) planas;

5. Planavimo pasiūlymų schema (kai rengiamas įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu)

6. Įgaliojimas – jeigu atstovaujama – atstovaujamojo asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (dokumento pavadinimas, data, numeris, atstovaujamojo asmens duomenys

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Koreivė

tel. 8 349 20029, el. p. jolanta.koreive@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga suteikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti