Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teritorijų planavimo dokumentus tvirtina Savivaldybės taryba arba Savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės tarybos pavedimu. Teritorijų planavimo dokumentas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Prie dokumento, kuriuo tvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas, pridedami teritorijų planavimo dokumento sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) įforminami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Teritorijų planavimo dokumentas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo yra neigiama.

3. Prieš teikiant tvirtinti Teritorijų planavimo dokumentą sprendiniai turi būti: nustatyta tvarka apsvarstyti; suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre, ir per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytus terminus gauti planavimo sąlygas išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių derinimo; patikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje.

Atnaujinimo data 2024-01-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

3. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 

4. Žemės naudojimo būdų turinio aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrų 2005-01-20  įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas kartu su projekto aiškinamuoju raštu ir spalvotu pagrindiniu brėžiniu A3 formate;

2. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su teigiama patikrinimo išvada;

3. Detaliojo plano bylos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija - 1 egz.;

4. Skaitmeninė laikmena su projekto aiškinamuoju raštu ir pagrindiniu brėžiniu pdf arba kitu formatu, kuris skaitomas Microsoft Office programomis.
Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaidas Zakarauskas

tel. 8 349 35338, el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel.: 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą – dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti